Tur-O

Innbydelser til Tur-Orientering 2015

 

VEL MØTT TIL TURORIENTERING I BAMBLE 2014
Sesongen 2014 blir postene tilgjengelig søndag 13. april på alle 4 kartområdene: Grasmyr,
Våg, Prisgrunn og Rørholt. Sesongen avsluttes søndag 14. september.
OK Skeidi fortsetter samarbeidet med Bamble Viltnemnd i arbeidet med å skåne dyr og
fugler i naturen.
I den følsomme årsperioden fra 20. mai til 1. Juli henstilles det til alle å unngå turorientering.
Vis hensyn. Parker med fornuft og omtanke. Overhold trafikkreglene og unngå private veier, innkjørsler o.a.

Postene er også i år merket, med trekant postskjermer som benyttes i vanlige O-løp.
Postskjermene er dyre, så unngå klipping og ødeleggelse av disse. Det kvitteres med å klippe med stiftklemme som henger ved posten. Postene kan tas i den rekkefølge som passer den enkelte. Poengverdien er satt etter skjønn avhengig av vanskelighetsgrad og avstand fra naturlig utgangspunkt. Hver post teller bare en gang.
Prisen for konvolutt med kart, et vanlig kontrollkort, et kort for ekstrem tur-orientering og info koster kr.150,-. Ekstra kontrollkort koster kr.25,-.
I prisen inngår blant annet avgifter til Norges Orienteringsforbund og utgifter til kartarbeid.
Merker og diplom har følgende krav:
TUR-O-MERKET Født 1944-2001 før 1944 eller etter 2001
Bronse 125 poeng 75 poeng
Sølv 250 poeng 150 poeng
Gull 400 poeng 250 poeng
TUR-O-DIPLOM 3 ganger gullmerket
TUR-O-PLAKETT Bronse 5 ganger gullmerket
Sølv 10 ganger gullmerket
Gull 15 ganger gullmerket
Sølv m/ekeløv 20 ganger gullmerket
Gull m/ekeløv 25 ganger gullmerket

TUR-O-MERKET er gratis og utdeles på avslutningskvelden
Se eget opplegg for Tur-O på nett, ekstrem-turorientering og FINN FRAM dagen
Avslutningskveld arrangeres torsdag 16. oktober kl 1830 på
Bamble Videregående Skole på Grasmyr.

Kontaktpersoner for Turorientering i Bamble 2012 er:
Ola Aas Harald Hårfagrev. 43 tlf. 95 03 16 87
Sverre Paulsen Magnus Den Godesv. 33 tlf. 91 56 27 53
Jan Glittum Øvre Nustadv. 28 tlf. 93 21 24 37
VEL MØTT TIL

EKSTREM-TURORIENTERING I BAMBLE 2014
Dette er et eget opplegg for de som søker litt større utfordringer.
Ekstrem-turorientering går ut på å finne 20 poster, som er plassert på Tinderholt kartet.
Postene kan være plassert langt fra parkeringsplasser og tildels vanskelig tilgjengelig plassert på topper, smådetaljer, bortgjemt i litt “busj” osv.
Kartet er av eldre dato, men vi mener det fortsatt har brukbar kvalitet for Ekstremtur
orientering. Tar du utfordringen?
Ekstrem-turorientering er adskilt fra den vanlige turorienteringen og kan ikke kombineres når det gjelder poeng.
Opplegget har eget klippekort.
Postene blir satt ut søndag 13. april og tatt inn søndag 14.september
Ved å finne alle 20 postene vil deltageren få en kopp merket med eget fornavn og årstall.
Deltagere som har tatt alle postene og ønsker kopp må si ifra til en av kontaktpersonene
senest søndag 28. september
Grønne turer
OK Skeidi vil fra søndag 9. april fortsette med opplegg for grønne turer i Røsskleiva,
Langesund og på Stathelle.
Disse postene som vil bli stående ut 2014 har samme plassering som før.
Det vurderes også grønne turer på Rugtvedt og Rønholt med start etter Påske
Dette er et såkalt lavterskeltilbud for alle som ønsker en tur i gater og stier, men som ikke har erfaring med orientering.
Det blir trekning av premier for alle som registrer postbesøk på nett.
Nedlasting av kart med postplasseringer er gratis. Kart kan også hentes på Bamble Rådhus i Langesund, Skjærgårdshallen og Biblioteket på Stathelle.

Finn Fram dagen torsdag 29. mai
OK Skeidi vil arrangere Finn Frem dagen 2014 på
Fjordglimt på o-sportens dag, 29. mai kl 1200.
Nærmere informasjon om arrangementet vil bli bekjentgjort seinere.
VIKTIG ! ! !
Noen av kartene er av litt eldre dato og varierende kvalitet. Nye hogstfelt, traktorveier
og veier er ikke tegnet inn på kartene. Noen stier kan være delvis igjengrodd.
OK Skeidi har også i år valgt å vedlegge et ark med kartbiter der postene er avmerket med en ring. Detaljbeskrivelse og poeng for postene finnes på kontrollkortet
Vi har fått tilbakemelding om at enkelte kan ha problem med å finne ut av dette. Ved å
kontakte en av medlemmene i tur-o utvalget kan vi gi assistanse til dette.

Registrering av tur-o turer
For å få en oversikt over besøkstider på de enkelte postene ønsker vi at dato for postbesøket
blir notert på kontrollkortet. (Bruk feltet for postnr.).
Det er også felt på kontrollkortet med mulighet til å gi tilbakemelding med kommentarer til
årets opplegg.
Tur-O på nett
OK Skeidi vil også i år legge opp til å registrere postbesøkene på nett.
Ved dette vil du få god oversikt over poeng og hvilke poster du har tatt og tilbake melding
om når du har oppnådd et merke, og hvor mye som gjenstår til neste.
Vi vil gjerne at du skriver ned dine tur-opplevelser, laster opp bilder og knytter de til poster.
Du kan la de være privat eller dele med andre.
Gå til www.turorientering.no og klikk deg inn på OK Skeidi fra oversikten. Registrer deg
som bruker og logg inn – du er umiddelbart klar til å begynne å klippe poster!
Mer informasjon om OK Skeidi og orientering fåes på klubbens nettside:
http://idrett.speaker.no/Orientering/skeidi
OBS! Det vil være øvelseskyting (på Grasmyrkartet ref. post 8 og 10)
alle onsdager og torsdager kl 17-20.
Husk at vi alle ønsker å ha et godt forhold til grunneiere og lokalbefolkningen i tur-Oområdene
 Som utgangspunkt for turene benytt offentlig vei eller parkeringsplass
 Kjør IKKE bilen inn på privat gårdsvei eller gårdstun
 Parker på offentlig vei eller parkeringsplass uten å sperre for lokaltrafikk
 Gå IKKE på dyrket mark
 Lukk igjen grinder etter deg
 Hold hunden i bånd.
 Vern om plante- og dyrelivet. Ikke gå gjennom plantefelt
 Vær varsom med bruk av ild. Husk det er forbudt å tenne bål etter 15. april

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *